Stordalsferien sine facaliteter ligger i Norge, mellom Ålesund og Geiranger, inne i den berømte Storfjorden.

Vi har en liten, men meget god lakseelv, med begrenset antall fiskere.

På vores hjemmeside kan du finne detaljert fangstrapport for den nederste sone, for de siste år.

Vi kan byde på god innkvartering, fiskeguide i  lakseelven om det ønskes, båt til fjordfiske,  dybvannsfjord.

Vi henter også våre kunder på flyhavnen i Ålesund. Det er bare å ta flyveren, så ordner vi resten.

Besøk vår websted, www.stordalsferien.no - Velkommen, Jarle Hove.
Annonce - Stordalsferien - Norge