SU's facilitetsfolder
På SU’s ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 6. april 2011, blev det vedtaget, at bladet ”Fiskeren” ikke længere skulle udsendes til samtlige vore medlemmer, da det er forbundet med store omkostninger at producere bladet samt at afholde porto udgifter til den efterfølgende udsendelse.

I stedet blev det besluttet at udarbejde en folder (vist til højre) og placere den her på hjemmesiden under navnet ”SU’s Facilitetsfolder”. Folderen skal opfattes som en ”appetitvækker”, der kort beskriver alle de faciliteter, som SU tilbyder. Facilitetsfolderen kan udskrives efter behov.

Det er SU’s intention, at beskrivelserne i folderen skal være så korrekte som muligt, derfor har vi bevidst udeladt en detaljeret beskrivelse af de enkelte faciliteter. I stedet henvises til denne hjemmesides beskrivelser.

Konstateres der fejl eller unøjagtigheder i facilitetsfolderen, bedes oplysninger herom venligst rettet til webmaster.
Knæk & Bræk
SU’s bestyrelse